ВЛАДА Хрватске одлучила је да испуни синдикалне захтеве који се тичу пензионих реформи, првенствено изменама закона којима ће бити омогућено различитим групама да раде и након 65. године ако то буду желели.

У том случају, држава би стимулисала дужи останак на радном месту повећањем пензије, па ће онај ко буде желео да ради до 70. године имати чак 20,4 одсто већу пензију. Иницијатива за предлог измене Закона о раду којом би радни век и у Србији могао бити продужен до навршених 70 година, за оне који то желе, још увек није започета.

Масовни одлазак радно способног становништва и криза пензионог система у Хрватској, у којој из године у годину расту износи за исплату пензија резултирали су новим изменама закона које се односе за услове за одлазак у пензију. Након што је прихватила захтеве синдиката, Влада ове земље идуће недеље у јавно саветовање пустиће седам измена закона, Закона о пензијском осигурању, Закона о раду, Закона о државним службеницима, Закона о службеницима и запосленима у локалној и регионалној самоуправи, Закона о здравственој заштити. Ове одлуке омогућиће различитим групама људи да раде и након 65. године ако то желе, а они који желе да остану дуже на тржишту рада биће награђени тако што ће пензија расти 0,34 одсто за сваки месец дужег останка на тржишту рада, а највише за пет година.

Одлазак радно способног становништва је тренд који прати и нашу земљу, па се тако у последњих 15 година из Србије иселило око пола милиона становника, показују подаци ОЕБС-а. Такође, подаци показују и да око 45 одсто овог становништва, у просеку, има 30 година.

Сви ови подаци утичу и на пензиони систем Србије. Истраживања и досадашња искуства показују да је идеалан однос четири запослена на једног пензионера како би фонд за исплату пензија био идеалан. У Србији је то изузетно проблематично, будући да подаци показују да је овај однос готово један према један. Усвојени прогресивни продужетак радног века за жене до навршених 65 година само је једна од првих реакција на ову ситуацију. Продужетак радног века до 70. године је добра иницијатива, узевши у обзир и да је животни век продужен - објашњава економиста Драгиша Милић.

РАД НА ЦРНО НАКОН одласка у пензију, наши најстарији становници имају могућност да се поново запошљавају преко уговора о раду, али се многи од њих одлучују и за рад хонорарно или на црно, као ноћни чувари, надничари на пољима или продавци у трговинама.

Радни век у Србији могао би бити продужен до навршених 70 година за оне који то желе, ако се усвоји иницијатива за измену Закона о раду, коју су још у јуну месецу прихватили еминентни стручњаци на саветовању о актуелним питањима савременог законодавства у Будви. Тако би запослени могли да остану у радном односу још пет година после испуњења услова за старосну пензију ако то сами желе, и ако постоји потреба послодавца за њиховим радом. Како је тада најављено, предлог да радни однос не мора да престане по сили закона са 65 година, већ да се та граница може померити до 70. рођендана, биће упућен надлежним министарствима која су овлашћена да Влади Републике Србије предложе измене и допуне Закона о раду, о чему би на крају одлучила Народна скупштина Републике Србије. Ипак, до данас није потврђено да ли је ова иницијатива наишла на одобравање.

Сходно Закону о раду, запослени који је испунио услов за одлазак у пензију према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, може слободно да одлучи да ли ће остварити право на пензију или ће наставити да ради до навршених 65 година, што је граница за одлазак у старосну пензију али и граница навршавања радног века у овом тренутку.