БЕОГРАД - Народна банка Србије саопштила је данас да је Монетарни одбор НБС одлучио да задржи референтну каматну стопу на 12 одсто.
Од 10. јула основна каматна стопа НБС је на нивоу од 12 одсто , пошто је смањена за један процентни поен.
НБС као референтну камату користи каматну стопу на двонедељне репо операције. У репо операцијама НБС продаје хартије од вредности уз обавезу да их у одређеном року откупи уз камату.

Наредна седница Монетарног одобра НБС биће 4. септембра, каже се у саопштењу НБС.