Извршни одбор Народне банке Србије (НБС) одлучио је данас да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од четири одсто, саопштила је НБС.

Таква одлука донета је на основу процене фактора инфлације, ефеката досадашњег ублажавања монетарне политике и чињенице да је циљ за инфлацију од почетка ове године нижи и да износи три одсто, са одступањем плус или минус 1,5 процентних поена.

Извршни одбор НБС очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка ове године кретати у границама циља, чему ће допринети опоравак домаће тражње и светске цене нафте, као и постепен раст инфлације у међународном окружењу, пре свега у зони евра која је најзначајнији спољнотрговински партнер Србије.

Процењено је да ће релативно ниски трошкови у производњи хране још неко време деловати дезинфлаторно.

Према оцени Извршног одбора, и даље присутна неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту упућује на опрезно вођење монетарне политике.

"Опрезност је пре свега потребна због неизвесности око кретања цене нафте и других примарних производа на светском тржишту, као и динамике нормализације монетарне политике Америчких федералних резерви (ФЕД) и њеног утицаја на глобалне токове капитала", навела је НБС.

Додаје се да ће ризике из међународног окружења ублажавати експанзивна монетарна политика Европске централне банке.

Извршни одборНБС сматра да су успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи и смањење спољне неравнотеже, уз економски раст који је у највећој мери вођен инвестицијама и извозом, допринели бољим макроекономским изгледима привреде Србије и повећању њене отпорности на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора, на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи, одржаће се 14. фебруара.