Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре расписало је јавни позив за доделу средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта, у укупном износу од 120 милиона динара.

Како се наводи у саопштењу, циљ мере је пружање подршке привредницима преко којих се ова врста транспорта реализује, што ће допринети не само његовом унапређењу, већ и већој безбедности у саобраћају и ефикаснијој заштити животне средине.

За средства у износу од 120 милиона динара могу да конкуришу власници и управљачи терминала за комбиновани транспорт, оператери за железнички и друмски транспорт, као и они који се баве управљањем железничке инфраструктуре и шпедиције, док се новац може употребити за изградњу и реконструкцију терминала, набавку опреме и механизације, информационо-комуникационе системе и железничка возила, односно, локомотиве и вагоне за комбиновани транспорт.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Prva privatna firma na prugama Srbije

У јавном позиву не могу учествовати привредници чије компаније бележе тешкоће у пословању, пре свега, смањење прихода, раст губитка и залиха или имају неизмирене обавезе према Републици Србији.

Јавни конкурс биће отворен док се средства не утроше, а најкасније до 31. децембра 2018. године.