СВИ који се баве комбинованим транспортом до 20. септембра имају прилику да конкуришу за подстицајна средства. Министарство саобраћаја је расписало јавни позив, а на располагању је укупно 120 милиона динара, од чега је 20 милиона намењено државном, а остатак приватном сектору. Од државе могу да добију од 30 до 100 одсто средстава потребних за планирану инвестицију.

Србија другу годину на овај начин помаже развоју интермодалног транспорта, који подразумева комбинацију железничког и друмског превоза. Та обавеза је прописана директивама ЕУ, али и нашим прописима који регулишу железнички транспорт, али и државну помоћ.

- Развој комбинованог транспорта омогућиће да производи и роба ка крајњим купцима у Србији стижу брже, квалитетније и економичније, као што је то случај у већем делу развијеног света - објашњавају у Министарству саобраћаја. - Једну од кључних карика у комбинованом транспорту представља терминал за комбиновани транспорт. Он је место укрштања друмског и железничког транспорта, на које би контејнерски возови долазили и где би се контејнери претоварали, складиштили, односно дистрибуирали до крајњих корисника друмским возилима у радијусу од 100 до 150 километара. Комплетан транспортни и логистички ланац би се реализовао по основним логистичким принципима - "од врата до врата" и "на време". На овај начин омогућило би се и смањење логистичких трошкова у цени производа у Србији, до нивоа европског просека.

Прочитајте још - Ризични терет ипак може преко Дунава

У Србији послује неколико терминала у приватном и један у државном власништву. То су: ЖИТ - "Железнички интегрални транспорт" Београд, "Нелт" у Сурчину, терминал у склопу Слободне зоне Пирот, "Легет" Сремска Митровица. Припрема се изградња новог интермодалног терминала у Батајници.

На прошлогодишњем конкурсу седам компанија је добило средства за изградњу терминала, ремонт локомотива, куповину полуприколица и виљушкара. Субвенције су искористили "Нелт", Комбиновани превоз ЖИТ Београд, Слободна зона Пирот, "Трансагент оператор", "Транспортшпед" и "Милшпед".

Драган Костић, извршни директор Слободне зоне Пирот, каже да су они прошле године купили виљушкар за претовар празних контејнера и две полуприколице.

- Планирамо да конкуришемо и ове године, а значило би нам да добијемо субвенције за опрему за манипулацију празних контејнера и њихов превоз из Пирота до луке у Солуну - објашњава Костић. - Влада Србије нам је одобрила проширење Слободне зоне Пирот на још 17 хектара.

Прочитајте још - Посебни услови за опасне материје

Тако ће се проширити на општине Бабушница и Димитровград и постати окружна зона. Тренутно у пиротској слободној зони послује 25 компанија.

ДАЈУ ОД 30 ДО 100 ОДСТО

СУБВЕНЦИЈЕ се додељују за изградњу и реконструкцију терминала за комбиновани транспорт, укључујући и претоварну опрему и механизацију на терминалима, а компаније могу добити до 50 одсто инвестиционих трошкова. Министарство ће финанисрати и до 100 одсто опрему за обављање комбинованог транспорта, интермодалне транспортне јединице и полуприколице за друмски транспорт контејнера, док ће информационе и комуникационе системе подржати са до 30 одсто инвестиционих трошкова.