ПРОЦЕНАМА вредности непокретности некада су се бавили првенствено судски вештаци. Доношењем Закона о проценитељима вредности непокретности и његовом пуном применом од јуна 2018. године, процене непокретности могу да раде само лиценцирани проценитељи који су то звање стекли при Министарству финансија. Од укупног броја процена у Србији највише их се ради због обезбеђења кредита, за вансудска извршења, током стечаја, а раде се и процене јавних предузећа.

Законом су јасно дефинисани критеријуми за добијање лиценце проценитеља. Ко жели да приступи испиту за стицање лиценце мора да има стечено високо образовање и најмање три године радног искуства на пословима вршења процене. Будући проценитељ мора најпре да прође комплетан процес основне обуке код овлашћене организације, да у оквиру обуке положи теоријски и практични испит и после тога стиче право да полаже за државну лиценцу код Министарства финансија.

До сада је било четири циклуса полагања и тренутно је лиценцу стекло око 180 проценитеља, који сада успешно раде на овом пољу. Од овог броја 113 их је из Београда и 24 из Новог Сада. Неопходан је већи број проценитеља који би покрили подручје јужне, источне и западне Србије. Министарство финансија зато посебно истиче неопходност проширења броја проценитеља, посебно у остатку Србије, и озбиљан приступ обуци и завршним радовима, које полазници припремају у току обука које пролазе. Међу акредитованим организаторима обука налази се и Пословна академија ПКС која је као поуздан партнер државе, препознала ову младу и друштвено одговорну професију.

- Овакви едукативни програми су прилагођени полазницима који већ врше процене, али и почетницима који немају много искуства у проценама некретнина, који се уче да размишљају као проценитељи са нагласком на знања која могу одмах применити у пракси - објашњава Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију и директор Пословне академије ПКС. - Поред тога, неопходно је да знају правилно да врше анализу тржишта, разумеју компаративне матрице, користе квалитетне изворе података и познају процедуре. Успешним полагањем испита на крају едукативног програма проценитељ испуњава услов за приступ полагању за државну лиценцу. Пословна академија ПКС се поред озбиљности обуке, нагласак ставља и на озбиљност испита, где се ради комплетна симулација процеса полагања пред државном комисијом како би полазник био апсолутно спреман.

Следећи циклус почиње у септембру, а свеобухватним и квалитетним програмом организатори обука се труде да допринесу унапређењу ове професије. Сваки полазник добија ментора који са њим пролази кроз практични део израде процене, као и сав материјал који је непоходан као препоручена литература за спремање испита.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ПЕТ КОРИСНИХ САВЕТА: Како извући највише од новца који имате

- Улога проценитеља је да пружи објективно и непристрасно мишљење о вредности некретнине онима који је поседују, управљају њоме, продају, улажу у њу позајмљују новац на бази обезбеђења позајмице некретнином - додаје Мирјана Ковачевић. - Свака процена представља изазов. Проценитељ мора да буде стручан и аналитичан, јасан и транспарентан у просуђивању и да на једноставан и разумљив начин представи резултат процене клијенту. Тачност процене вредности непокретне имовине представља значајан елеменат финансијске стабилности првенствено у банкарском сектору. Непрецизна процена вредности има значајне последице на приступ и трошкове финансирања у Србији, стабилност финансијског система, што посредно утиче и на ниво инвестиција, односно привредни раст.

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

ЦИЉ Закона о проценитељима вредности непокретности је увођење реда у овом врло значајном послу и врло битној одлуци за већину оних који купују или продају непокретности. Тако би могли да се смање ризици ипростор за манипулације и заштитили интереси свих страна у правномпоступку. Законом су дефинисани национални стандарди којима се одређује вредност непокретности, уведен је двоструки систем контроле рада проценитеља и институт осигурања од професионалне одговорности уколико дође до штете грубом грешком проценитеља.