ЗАТО што подручје између Пожаревца и Костолца има заначајну снагу ветра, "Електропривреда Србије" управо на овом терену планира изградњу једне соларне и чак 20 ветроелектрана: седам у атару насеља Дрмно, шест на подручју Кленовника, четири у Ћириковцу и три у рејону Петке.

Основни циљ је што већа искоришћеност обновљивих извора енергије, па ће раду соларне електране која је такође планирана у Петки погодовати близина Дунава и Млаве - због њихових великих и рефлектујућих површина.

Да би се ови амбициозни планови спровели у дело, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је припремило Нацрт измена и допуна просторног плана костолачког угљеног басена. Акт који је израдио Институт за архитектуру и урбанизам Србије обухвата два пројекта - "Ветроелектране Костолац" и "Соларне електране Костолац-Петка".

- Нацртом су утврђене ближе пропозиције за проширење копа "Дрмно", за изградњу енергетских и пратећих објеката, те путне и енергетске инфраструктуре, као и за спровођење рекултивације земљишта за будућу пољопривредну, шумску и воћарску намену - наведено је у визији измене и допуне Просторног плана, која садржи и техничку документацију везану за проширење капацитета угљенокопа и израду коридора приступне саобраћајнице, до робног пристаништа у Костолцу.

Термин изградње електрана би требало да буде одређен, баш као и оквирна цена радова, а - осим измена и допуна Просторног плана - израђен је и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, како би се спречило загађење ваздуха, воде и земљишта, односно у потпуности заштитио биљни и животињски свет.


ЈАВНОСТ

ЈАВНА презентација овог планског документа је заказана за 25. октобар, а физичка и правна лица која су заинтересована за јавни увид у Нацрт измене и допуне "Просторног плана подручја посебне намене костолачког угљеног басена", до 10. новембра, то могу да учине у Градској управи Пожаревца.