КОЗМЕТИЧКИ производи су први пут у Србији регулисани посебним прописом, потпуно усклађеним са прописима Европске уније. Које супстанце су забрањене за употребу у козметичким производима, а које састојке смеју да садрже, и под којим условима и ограничењима, као и које боје, конзерванси и УВ филтери су дозвољени, само су неке од сада тачно дефинисаних ставки.

У априлу 2019. године на снагу је ступио Закон о предметима опште употребе, а доношењем Правилника о козметичким производима, ова област потпуно је хармонизована с прописима Европске уније.

Правилник поставља техничке захтеве и омогућава потпуну примену Закона о предметима опште употребе.

- У складу са европским прописима, козметички производи треба да испуне високе стандарде у погледу квалитета, ефикасности, али пре свега морају бити безбедни за примену - наводи Тијана Радојичић, виши саветник у Удружењу за фармацију и медицинску делатност Привредне коморе Србије. - Високи стандарди су прописани управо у циљу заштите здравља и безбедности потрошача. Хармонизацијом националних прописа са европским прописима у овој области уводе се нова правила којима је циљ, пре свега, повећање безбедности козметичких производа који су у понуди на тржишту у Србији, али и омогућава боље информисање потрошача, који ће имати јасније, разумљивије и тачне информације о козметичким производима.

БЕЗ РОКА ЗА ВИШЕ ОД 30 МЕСЕЦИ ЈЕДНА од великих промена коју Правилник доноси је могућност да се на козметичким производима трајнијим од 30 месеци не наводи датум минималне трајности. Додатно, усклађене су листе забрањених и ограничених супстанци и коригован је приступ присуству нечистоћа и супстанци у траговима. Тачније, производи који су по свом саставу и карактеристикама у складу са прописима Европске уније, од сада су потпуно у складу и са прописом Републике Србије.

Хармонизованим прописима у овој области постиже се виши степен заштите потрошача у Србији, како кроз јасније утврђене обавезе и одговорности одговорних лица за козметичке производе, тако и кроз свеобухватан приступ у спровођењу контроле, односно надзора у овој области, и спровођењу мониторинга.

- Законом о предметима опште употребе утврђена је изричита забрана приписивања лековитог својства предметима опште употребе, у које спадају и козметички производи, као и неистинитог декларисања, односно оглашавања на начин којим се потрошачи доводе у заблуду у погледу стварног састава или намене ових производа - објашњава Тијана Радојичић. - Осим тога, новим прописима уводе се забране и ограничења у погледу садржаја одређених супстанци, тако да су саставни део новог правилника и листе супстанци чија је употреба забрањена у козметичким производима, супстанци које козметички производи смеју да садрже под одређеним условима и ограничењима, као и листе боја, конзерванаса и УВ филтера који су дозвољени у козметичком производу.

До доношења нових прописа у овој области у Србији нису постојали захтеви у погледу именовања одговорног лица за козметички производ чија је дужност да обезбеди усаглашеност козметичког производа са прописаним обавезама, као ни јасни захтеви у погледу доказа о ефикасности и безбедности козметичког производа.

- Новим, хармонизованим прописима утврђено је успостављање система пријављивања озбиљних нежељених ефеката услед коришћења козметичког производа, односно прикупљање ових података у базу података Министарства здравља, које ће ове податке користити за сврхе надзора на тржишту, анализе тржишта, евалуације, као и за сврху информисања потрошача - указује Тијана Радојичић.

Презентацију нових прописа у области производње и прометакозметичких производа, коју је организовала Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством здравља, пратило је око 200 учесника.

Правилник о козметичким производима којим се уређују козметички производи који се испоручују на тржиште, ради обезбеђења функционисања тржишта и високог нивоа заштите здравља људи, у примени је од 5. септембра ове године.

Правилник о козметичким производима садржи захтеве за козметичке производе из европске козметичке уредбе, као што су садржај досијеа са информацијама о производу, списак забрањених и ограничених супстанци, декларације, али регулише и козметичке тврдње и ефикасност производа за заштиту од сунца.


ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА

ВЕОМА важан аспект је фер конкуренција и заштита потрошача. Увођењем прецизних захтева о садржају досијеа са информацијама о производу, све компаније које послују у Србији, у овом сегменту, поштоваће иста правила, што раније није био случај, због тога што стари прописи нису познавали појам досијеа са информацијама о производу, нити прецизирали његов садржај. Транспоновањем европске уредбе која се односи на козметичке тврдње, као и захтева који се односе на ефикасност производа за заштиту од сунца, потрошачи у Србији су информисани на исти начин као и потрошачи у осталим европским земљама.