Pisma čitalaca

Šaljite vaša pisma na Novosti email adresu pisma@novosti.rs
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li ste napravili proračun da li će vas đačke potrepštine ove godine više koštati?