Pisma čitalaca

Šaljite vaša pisma na Novosti email adresu pisma@novosti.rs
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li mislite da će produženje raspusta za nedelju dana usporiti epidemiju gripa?