RADNICI JP "Vodovod i kanalizacija Grocka" nedavno su počeli radove na bušenju bunara u Umčarima. Ovo su samo pripremni radovi za potrebe izgradnje buduće fabrike za preradu vode, koja će početi uskoro da se gradi u ovom gročanskom naselju. Projektovana vrednost, na osnovu tehničke specifikacije, iznosi 99 miliona dinara, ali tačan iznos koji će Opština i Grad uložiti u ovaj posao znaće se nakon zaključenog ugovora.

Radovi će podrazumevati rekonstrukciju postojećeg objekta i dogradnju novog dela shodno nameni za prijem sirove vode sa izvora, pranje filtera i snabdevanje vodom za piće.

- Postrojenje za prečišćavanje vode činiće dva objekta, filter-stanica i komandno-pogonski centar - objašnjavaju nadležni iz GO Grocka. - Tačan datum početka radova se ne može precizirati jer je on uslovljen samim postupkom javne nabavke koja će uskoro biti raspisana.

Međutim, ovi radovi trebalo bi da reše decenijski problem sa kojim se suočava oko 5. 000 stanovnika naselja Umčari i Pudarci. Pored lošeg kvaliteta i postojeća količina vode je nedovoljna za potrebe meštana ovih naselja. Vodovod u Umčarima, na koji su priključena ova naselja, jedan je od najstarijih na području teritorije opštine Grocka. Snabdeva se vodom iz izvorišta koji čine četiri bunara. Osim jednog, koji je iskopan 2000. godine, svi su stariji od 20 godina.

- Najveći problem je nastao kada je došlo do "precrpljivanja" izvorišta, tačnije kada su narušeni prirodna ravnoteža i pritisci koji vladaju u vodonosnim horizontima - objašnjavaju nadležni iz GO Grocka. - Zbog toga se žitelji stalno suočavaju sa opadanjem nivoa vode ali i s promenom hemijskih karakteristika zahvaćenih voda. Nadamo se da će nakon završetka radova problemi konačno biti rešeni, a meštanima olakšan život.

SUVO U RITOPEKU

NADLEŽNI iz GO Grocka ističu da je za početak izgradnje vodovodnog sistema u Ritopeku neophodno doraditi projektnu dokumentaciju i uskladiti je sa zakonskom regulativom. Do kašnjenja u realizaciji projekta je došlo zato što nije postojala zakonska osnova do usvajanja Plana detaljne regulacije, kojim je obuhvaćeno ovo naselje. On je usvojen krajem 2017. godine i počeo da se primenjuje tek prošle godine.