VIŠEGODIŠNjE naučno istraživanje umetnosti nastale od 17. do 19. veka, pogotovo srpskih ikona budimske i temišvarske eparhije i bakroreznih grafika svetogorskih manastira, vinulo je Davidova u sam vrh znalaca istoriografske discipline - poručio je akademik, istoričar Mihailo Vojvodić, u ponedeljak, na skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, posvećenom poznatom istoričaru umetnosti i članu SANU Dinku Davidovu (1930-2019), koji je preminuo 18. maja.

Bio je kustos Galerije Matice srpske, a potom i direktor Galerije SANU. Bio je i naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU (od 1979), a za redovnog člana izabran je 2006.

Pročitajte još - VRSNI ZNALAC PLEMENITOG KOVA: Preminuo Dinko Davidov

- Davidov je bio veliki populizator nauke kojom se bavio. Brojne izvanredno urađene izložbe, prateći katalozi i naučni skupovi pružili su javnosti uvid u dragocenu umetničku baštinu našeg naroda - ocenio je Vojvodić. - Obračun hrvatskih državnih vlasti, obojen mračnom ideologijom ustaške prošlosti, sa tamošnjim Srbima u oružanim sukobima početkom devedesetih godina podsetio ga je na njegovu mladost kada je bio svedok pokatoličavanja Srba, njihove likvidacije i proterivanja. Briga i ogorčenje zbog srpskog stanovništva proteranog iz Hrvatske sredinom devedesetih godina i ugroženost nacionalnog spomeničkog blaga bili su toliko prisutni u svesti Davidova da je jednoj od svojih poslednjih knjiga, posvećenoj NDH, dao naslov "Totalni genocid".

Pročitajte još - Adakemik Davidov: Ustaštvo ponovo diže glavu

O Davidovljevom delu govorio je i sekretar Odeljenja za likovne umetnosti Matice srpske Vladimir Simić.

Dinko Davidov, foto Tanjug

SPOMENIČKO NASLEĐE

O ZALAGANjU Dinka Davidova za zaštitu srpskog spomeničkog nasleđa u Mađarskoj govorio je upravnik Muzeja Srpske pravoslavne eparhije budimske u Sentandreji Kosta Vuković:

- Akademik, nažalost, nije doživeo otvaranje stalne muzejske postavke za koju su njegovi naučni radovi i knjige bili osnovni putokaz. Od ikona koje su izložene u sklopu nove postavke, više od polovine je još početkom sedamdesetih njegovom zaslugom restaurirano, proučeno i publikovano.