U ŠESTOJ pesničkoj knjizi "Srne i rane", koja je objavljena i predstavljena u SKZ, Milan Mihajlović (na slici) se vraća temama na Kosovo i Metohiju, gde je rođen, ostao i sada je direktor biblioteke "Vuk Karadžić" u Kosovskoj Mitrovici.

- Pesnik svojom duhovnom i duhovničkom vertikalom dubi Kosovo kao najveću ranu koja se uvek nalazi između Gordijevog čvora i Damoklovog mača istorijskog toka. Pesnik vodi lirsku diskusiju sa našom istorijom, kroz duh glose, akrostiha i u sferi božanskog apsoluta. Glavna lica ove poezije su manastiri Kosova i Metohije u kojoj glasovi mrtvih ktitora i neimara nisu mrtvi glasovi. Posebnost autorovog glasa je u nekoj blagosti koja olakšava težinu postojanja, i koja oslobađa poeziju politike - istakla je dr Danica Andrejević na predstavljanju knjige.

Pročitajte još - Pesnik peva jedino o onome što živi

Uočavajući da u stvaralaštvu pesnika ima nešto drevno i letopisno, Dragan Lakićević, glavni i odgovorni urednik, kaže:

- Retorski spev "Srne i rane" mogao bi se čitati u ključu drevnih fresaka i plačeva - pobožnih formi starih epoha čije duhovne smerove nasleđuju i savremeni monasi i savremeni pesnici.