Mada pojedini prištinski političari i makedonski mediji tvrde da će odluka o molbi Srbije za izručenje Tomora Morine biti doneta već sutra u Skoplju, pravne procedure zahtevaju izvesno vreme, a na to je nedavno ukazala i makedonska ministarka pravde .

Naime, Severna Makedonija i Srbija imaju bilatelarni ugovor o izručenju iz 2011. godine prema čijim odredbama bi trebalo da se odlučuje o zamolnici Srbije, a sud koji utvrđuje ispunjenost uslova za izručenje postupaće u skladu sa makedonskim Zakonom međunarodnoj saradnji u krivičnoj materiji.

Ministarstvo pravde Severne Makedonije najavilo je da će zahtev za izručenje sutra biti prosleđen Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, koji će razmatrati ispunjenost uslova za izručenje.

Makedonska ministarka pravde ukazala je pre dva dana da, kada će Srbija dobiti odgovor na svoj zahtev, zavisi od kompletnosti poslate dokumentacije koju je poslala uz uz molbu za izručenje i da li će sud eventulano tražiti dodatnu dokumentaciju i dopunske informacije.

Morina je kao bivši pripadnika tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, pod istragom Tužilaštva za ratne zlocicne Srbije zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovištva na Kosovu i Metohiji.

Prema makedonskom zakonu, najpre sudija za prethoni postupak Osnovnog krivičnog suda u Skoplju utvrđuje identitet osobe čija se ekstradicija zahteva i saopštava tom licu da je za njim raspisana međunarodna poternica radi ekstradicije.

Daje mu pouku da može da angažuje advoakata po svom izboru, kao i da moze da se saglasi sa ekstradicijom stranoj državi po skraćenom postupku.

Ukoliko se lice lice ne saglasi sa izručenjem po skraćenom postupku, a u ovom se očekuje da Morina neće dati saglasnost, sudija spise predmeta mora da dostavi nadležnom tužiocu koji će dati pismeno mišljenje o ispunjenosti zakonskih preduslova za ekstradiciju.

Spise predmeta i mišljenje tužioca, sudija dostavlja veću suda koje rešenjem utvrduje da li su ispunjeni zakonski uslovi za ekstradiju.

Na rešenje kojim je utvrđena ispunjenost uslova za izručenje pravo žalbe u roku od tri dana imaju osumnjičeni i njegov branilac Apelacionom sudu.

Ako rešenje bude potvrđeno odlukom Apelacionog suda, ono postaje pravosnažno i dostavlja se ministaru pravde na saglasnost.

Ukoliko pak veće suda utvrdi da nisu ispunjeni zakonki uslovi za ekstradidciju, njegovo rešenje biće dostavljeno po službenosti Vrhovnom sudu Makedonije koji nakon dobijanja mišljenja tužioca, može potvrditi, ukinuti ili preinačiti rešenje.

Ako je lice u pritvoru, u tom slučaju veće suda može da mu odmah ukine pritvor, a može i da ga produži pritvor do odluke Vrhovnog suda Makedonije.

Ministarstvo pravde RSMMakedonski Zakon o međunarodnoj saradnji u krivičnoj materiji, predviđa da ministar pravde donosi rešenje kojim se odobrava ili ne ekstradicija.

Takođe kaže da, na predlog ministra "Vlada može da donese odluku da se lice ne izručuje ako za to postoje posebno opravdani interesi za državu".

Ministarstvo pravde Srbije podnelo je početkom prošle sedmice Severnoj Makedoniji molbu za izručenje Morine, bivšeg pripadnika tzv. Oslobodilačke vojske Kosova.

Bilateralni sporazum Srbije i Makedonije, predviđa da zamoljena država mora o molbi za izručenje doneti odluku bez odlaganja i o toj odluci obavestiti državu molilju.

"Svako potpuno ili delimicno odbijanje molbe za izrucenje mora biti obrazloženo", navodi se u u tom ugovoru.

Morina je 24. jula uhapšen na graničnom prelazu Blace - Đeneral Janković, po Interpolovoj poternici Srbije koja ga traži zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništa na Kosovu i Metohiji.

Istragu protiv njega u Srbiji vodi Tužilaštvo za ratne zločine.

Hapšenje Morine izazvalo je reakcije i na kosovu i u Makedoniji.