SVE ginekološke klinike, državne i privatne, moraće da rade biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) po jedinstvenim, nacionalnim pravilima. Parovi će moći da poklone "suvišne" embrione, a majčinstvo i očinstvo kod postupaka BMPO sa darovanim ćelijama neće moći da se utvrđuje i osporava. To su najznačajnije novine predloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, o kojem je danas počela rasprava u Skupštini, a poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o transfuzijskoj medicini, kojim je, između ostalog, predviđeno da umesto dosadašnjih 47 banaka krvi, postoje samo četiri: u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu.

Surogat majčinstvo u Srbiji neće biti dozvoljeno ni po novom Zakonu o BPMO, iako je bilo i takvih inicijativa, ali je, ipak, preovladalo mišljenje da bi bilo teško sprečiti zloupotrebe i "trgovinu matericama".

I u vezi sa poklanjanjem embriona, bilo je sporenja opravdanosti i etičnosti. Predlogom zakona predviđen je strog biomedicinski i etičko-pravni okvir i definisano je da jedan par davaoca može embrione darovati isključivo jednom primaocu, u jednom ili u više ponovljenih postupaka. Ovo pravilo je uvedeno zbog velike mogućnosti susreta i ukrštanja u srodstvu "polubraće/polusestara" u zemlji sa nevelikim brojem stanovnika. Po zakonu neće biti moguće utvrđivanje, odnosno osporavanje očinstva i majčinstva dece dobijene putem BMPO iz doniranih embriona. Dozvoljava se i uvoz, odnosno izvoz reproduktivnih ćelija.

Krioprezervacija, odnosno zamrzavanje reproduktivnih ćelija i embriona, po novom zakonu postaje sastavni deo BMPO, čime se osigurava veća dostupnost ove vrste usluge, bar u okviru postupaka koje pokriva RFZO. Sa više ponovljenih transfera embriona sačuvanih iz prethodnog postupka krioprezervacijom, značajno se povećavaju kumulativne stope trudnoća - time se značajno pojeftinjuje ceo postupak lečenja neplodnosti.

GODIŠNjE 250.000 JEDINICA KRVI PREDLOGOM zakona o transfuzijskoj medicini predviđeno je da se ubuduće na jednoobrazan način krv prikuplja od dobrovoljnih davalaca i testira istim reagensima na krvlju prenosive bolesti i druge faktore. Država ovim zakonom definiše i količinu krvi potrebne zdravstvu Srbije prema broju stanovnika, pa bi godišnje trebalo da se obezbedi 250.000 jedinica, a sada se prikuplja između 230.000 i 240.000.

Otvorena je i mogućnost da građani iz medicinskih razloga mogu zamrznuti svoje reproduktivne ćelije i iskoristiti ih kasnije. Pravo na čuvanje reproduktivnih ćelija, odnosno tkiva dobijaju i maloletnici za koje postoji opasnost da će trajno ostati neplodni zbog medicinskih razloga.

Obrazlažući dva zdravstvena zakona ministar Zlatibor Lončar rekao je da je cilj usvajanja novih propisa, između ostalog, da biomedicinski potpomognuta oplodnja bude što dostupnija, kao deo borbe za demografski oporavak zemlje:

- Ova oblast do sada nije bila uređena u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i propisima EU - rekao je Lončar.


ŠEŠELj ZA SUROGAT MAJČINSTVO

POSLANICI opozicije uglavnom su se složili da je reč o važnim zakonima, ali su izneli i niz primedaba. Lider SRS Vojislav Šešelj rekao je da je problem surogat majki morao biti drugačije rešen:

- Ovaj zakon isključuje tu mogućnost. Surogat majke su već uobičajena praksa u nekim razvijenim zemljama. Šta je razlog da to ovde bude zabranjeno?