PRE dve decenije broj invalidskih penzionera u Srbiji bio je veći u odnosu na danas za 150.000 korisnika. Na listi Fonda PIO 1998. godine bilo je 435.835 onih čije je napuštanje radnog mesta bilo uslovljeno zdravstvenim razlozima. U septembru ove godine na listi ih je 287.287. Invalidski penzioneri su najzastupljeniji u filijalama koje inače imaju najveći broj penzionera, a to su Beograd, Novi Sad i Niš.

Kako navode u Fondu PIO njihovo učešće u ukupnom broju korisnika penzija je 16,8 procenata, dok su pre 20 godina činili gotovo trećinu svih penzionera. Statistika Fonda PIO pokazuje da se broj invalidskih korisnika penzija iz godine u godinu smanjuje čemu su doprineli pored pooštrenih uslova i rigoroznija kontrola medicinske dokumentacije.


PROČITAJTE JOŠ:
U Zagrebu koče DNK analize

- Pre pet godina, odnosno 2013. godine invalidskih penzionera je 334.040 ili 19,4 odsto - navode u PIO. - Tokom 2008. na spisku je bilo 362.180 korisnika, odnosno gotovo 23 odsto, a 2003. njihovo učešće u ukupnom broju penzionera bilo je oko 27 procenata, tačnije 408.245.

PROČITAJTE JOŠ: SRBIJA OBELEŽILA VEK OD VELIKOG RATA: Sećanje na bratstvo po oružju

Prosečan iznos na čeku invalida niži je za oko 2.350 dinara nego kod ostalih. Tako je prosečan septembarski ček isplaćen u oktobru iznosio 23.970 dinara. S druge strane, prosečna penzija u Srbiji posle ukidanja Zakona o privremenom umanjenju i uz tri povišice koje su isplaćene sada je 26.320 dinara, što je za oko 5,4 odsto više nego do sada.

POSAO UKIDA PENZIJU BUDUĆI da se pravo na invalidsku penziju ostvaruje na osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti, što znači da ne postoji radna sposobnost za bilo koji posao, ovi korisnici se ne mogu prijaviti na obavezno osiguranje. Ukoliko se invalidski penzioner prijavi na obavezno osiguranje, Fond će, po službenoj dužnosti, sprovesti reviziju predmeta i kontrolu korisnika, pa u slučaju da je došlo do promena u radnoj sposobnosti, u smislu poboljšanja, invalidska penzija će biti ukinuta.

U postupku kontrole koju je radio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje od 2014. do kraja prošle godine, ukinute su 444 invalidske penzije. Pod lupom su uglavnom bila primanja ostvarena devedesetih godina. Pregledana je dokumentacija za više od 100.000 predmeta i urađeno je više od 4.000 vanrednih lekarskih pregleda.

- Na kontrolnom pregledu je ponovo procenjivana radna sposobnost korisnika, a bilo je manjkavosti i u medicinskoj dokumentaciji i u dijagnozama - kažu u PIO. - Dvadesetak predmeta iz tog perioda prosleđeno je tužilaštvu zbog falsifikovanja medicinske dokumentacije.

Korisnicima koji se ne odazovu na kontrolne preglede dva puta, i ako ne opravdaju izostanak, obustavlja se dalja isplata. Kontrolni pregled je bio obavezan u roku od tri godine po odredbama Zakona o PIO koje su se primenjivale zaključno sa 29. septembrom 2018. godine, za sve korisnike invalidskih penzija koji nisu izuzeti, kao što su određene bolesti ili godine života.

Izmenama i dopunama propisa, ova odredba je ukinuta i kontrola invalidskih penzionera sprovodi se u situacijama kada se korisnik prijavi na obavezno osiguranje ili Fond na drugi način sazna da je došlo do promene u invalidnosti.