PRIMENA leka "lemtrada" (alemtuzumab), koji se koristi u terapiju multiple skleroze, teške neurološke bolesti od koje u Srbiji boluje oko 7.000 ljudi, biće ograničena nakon što su u svetu registrovani novi ozbiljni slučajevi neželjenih kardiovaskularnih reakcija i autoimunog hepatitisa.

Pročitajte još: Povlače se antibiotici "pipem", "pipegal" i "palin"

O tome su nosilac dozvole za ovaj lek u Srbiji "Sanofi Aventis" i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) obavestili lekare, koji bi u uvođenju ove terapije kod novih pacijenata i u praćenju efekata leka kod onih koji već piju "lemtradu", trebalo da se drže novih uputstava.

Evropska agencija za lekove (EMA), na osnovu čijih uputstava su postupili "Sanofi Paster" i ALIMS, procenjuje primenu leka "lemtrada" u terapiji multiple skleroze, nakon što su zabeleženi novi slučajevi ozbiljnih kardiovaskularnih neželjenih reakcija, kao i autoimunskog hepatitisa i hemofagocitne limfohistiocitoze, što je životno ugrožavajući sindrom.

Pročitajte još: Radi se na uvrštavanju "utrogestana" na listu lekova

- Dok se ne donese konačna odluka, lečenje novih pacijenata ovim lekom sme da se započne samo kod odraslih sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom (RRMS), koja je visoko aktivna, uprkos primeni barem dve druge terapije koje modifikuju tok bolesti - objašnjavaju u ALIMS. - Isto važi i kod odraslih pacijenata sa visoko aktivnom RRMS kod kojih su sve druge terapije kontraindikovane ili neprikladne.

Među neželjenim reakcijama na lek su i fatalna oštećenja jetre, krvarenja u plućima, infarkt, moždani udar...

ALARM ZA KONTROLU

LEKARI treba da prate vitalne funkcije pacijenata, mere pritisak i funkciju jetre pre i tokom lečenja. Ukoliko se vitalne funkcije značajno promene, ALIMS navodi da treba razmotriti prekid primene infuzije.