NIJEDNOM osuđeniku koji je pred Tribunalom u Hagu već dobio kaznu, za ista dela ne može suditi nijedan nacionalni sud.

Ovo je odgovor koji su iz Mehanizma za međunarodne krivične sudove "Novosti" dobile na pitanje "da li neki drugi, domaći ili međunarodni sud ima pravo da ponovo pokrene proces protiv generala Nebojše Pavkovića, koji već izdržava kaznu od 22 godine zatvora".

Tako je i zvanično postalo jasno da su priče iz Prištine da će biti podignuta optužnica protiv nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije "pucnji u prazno".

- U skladu sa članom sedam Statuta Mehanizma, nijednoj osobi se ne može suditi pred nacionalnim sudom za dela koja prema ovom Statutu predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i za koje joj je već suđeno pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju - rečeno je "Novostima" u Hagu. - U skladu sa pravilom 16 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma, kada predsednik dobije pouzdane informacije o tome da je pred sudom neke države protiv neke osobe pokrenut krivični postupak za krivično delo za koje joj je već suđeno pred MKSJ, pretresno veće koje je odredio predsednik izdaje nalog sa obrazloženjem kojim od tog suda traži da trajno obustavi postupak.

Pročitajte još - GENERAL PAVKOVIĆ ZA “NOVOSTI”: Imam nove dokaze, nastavljam bitku protiv Tribunala

Pavkovića su u zatvoru u Finskoj gde služi kaznu pre nedelju dana pokušali da posete tužilac i istražni sudija tzv. Kosova kako bi mu predočili da spremaju optužnicu, ali ih general nije primio, poručivši:

- Ja sam građanin Srbije i sa njima nemam o čemu da razgovaram.

Iz Prištine više puta su poručivali da će pokrenuti postupak za ratne zločine protiv srpskih generala koji su 1999. godine branili zemlju na KiM. Advokati i stručna javnost, međutim, odmah su objasnili da je ponovno pokretanje procesa potpuno neutemeljena priča koja nema nikakvo utemeljenje u međunarodnoj teoriji niti praksi.

Pročitajte još - GENERAL PAVKOVIĆ PISAO SABORCIMA IZ 1999: Vi ste najbolji sinovi Srbije!

USKORO NA SLOBODI?

PAVKOVIĆ se predao sudu 2005. godine. Do presude donete posle devet godina, po kojoj je osuđen po svih pet tačaka optužnice - za prisilno premeštanje, deportacije, ubistva i progon albanskog stanovništva sa KiM u prvoj polovini 1999. godine, boravio je u pritvoru u Sheveningenu. Za nekoliko meseci stiče pravo da traži prevremeni otpust na slobodu posle dve trećine odslužene kazne. Odluku o izlasku doneće Mehanizam.