Holding korporacija “Krušik” oglasila se saopštenjem u vezi sa prodajom mina preduzećima GIM i "JUGOIMPORT SDPR".

Saopštenje prenosimo u celosti.

Povodom tvrdnje pojedinih portala da Holding korporacija “Krušik” daje prednost i povoljnije cene preduzeću GIM u odnosu na “Jugoimport SDPR”, a radi istinitog obaveštavanja javnosti ističemo da to apsolutno nije tačno i da preduzeće GIM ni na koji način nije u povlašćenom položaju niti u povoljnijoj poziciji po pitanju cena u odnosu na “Jugoimport SDPR”.

U skladu sa svojim poslovnim ciljem ostarivanja najvišeg nivoa prihoda Holding korporacija “Krušik” prilikom definisanja cena, vodi računa o tržišnim uslovima, konkurentnosti kao i o drugim faktorima. Formiranje cena zavisi i od modela proizvoda, tražene količine, kao i da li je u pitanju nastavak ugovaranja sa poznatim korisnikom ili se radi o novom tržištu.

U cilju adekvatnog poređenja, najpre ćemo navesti ugovorene količine i strukturu robe. Sa GIM-om je ugovorena isporuka sledećih mina:


1) 50.000 razornih mina 120mm (0+4);

2) ‪157.000 razornih mina 81/82mm (0+4) i

3) ‪60.000 razornih mina 60mm.

Sa “Jugoimport SDPR” smo početkom 2017. godine (nakon toga nije bilo ugovaranja isporuke značajnih količina minobacačke municije), potpisali 4 različita ugovora za isporuku sledećih mina:


Pročitajte još - Ministarstvo odbrane: „Krušik” ne izvozi naoružanje i vojnu opremu u Jemen

1) 15.000 razornih mina 120mm (0+6);

2.1) 73.756 razornih mina 82mm;

2.2) ‪105.150 razornih mina 82mm (0+6)

3) 10.000 razornih mina 60mm (0+4)

Na osnovu navedenog može se zaključiti da su preduzeću GIM isporučivani modeli mina sa 2 dopunska punjenja manje. Konkretno, mine 60mm su GIM-u isporučene u varijanti 0+2, što znači da imaju 2 dopunska punjenja, a “Jugoimport SDPR” prodavali smo mine 60 mm u varijanti 0+4, koji imaju 4 dopunska punjenja. Isti slučaj je bio i kod mina 82mm i 120mm. GIM-u smo prodavali mine 81/82mm i 120mm sa 4 dopunska punjenja, dok smo SDPR-u isporučivali mine 82mm i 120mm sa 6 dopunskih punjenja.

Razlike u ceni između kalibara su sledeće:

1) kada je reč o minama 120mm, sa “Jugoimport SDPR” smo ugovorili isporuku robe po nižim cenama za 0,60 USD/kom.;

2) što se tiče mina 81/82mm, ugovorene su niže cene sa GIM-om u odnosu na “Jugoimport SDPR” od 1,24 do 2,00 USD/kom. i

3) kod mina 60mm su ugovorene niže cene za GIM u odnosu “Jugoimport SDPR” za 6,58 USD/kom.

Radi razumevanja ove razlike naglašavamo da od broja dopunskih punjenja zavisi domet mina. Dakle, Holding korporacija “Krušik” je GIM-u isporučivala municiju kraćeg dometa, za koju smo davali adekvatne tehničke karakteristike i tablice gađanja. Naravno, s obzirom da su mine kompletirane uz manji broj punjenja, jasno je, da njihova cena koštanja mora biti niža.

Iz navedenih podataka može se zaključiti da preduzeće GIM ni na koji način nije u povlašćenom položaju niti u povoljnijoj poziciji po pitanju cena u odnosu na “Jugoimport SDPR” .