UTVRĐIVANjE osobnog identifikacionog broja (OIB) koji je uveden ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, a važi na celoj teritoriji EU, jedan je od najčešćih problema koji muči hrvatske penzionere u Srbiji. Bez OIB-a, kažu, danas nije moguće isplatiti penziju.

Kako naglašavaju u PIO fondu, za nosioce penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije i Hrvatske već tradicionalno, dva puta godišnje, organizuju se Međunarodni savetodavni dani, kada savetodavci iz Republičkog fonda PIO i hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje pružaju pravne savete i informacije građanima koji imaju staž osiguranja ostvaren u ove dve države.

- Pitanja stranaka tokom poslednjih razgovora najčešće su se odnosila na staž osiguranja, donošenje konačnih rešenja, potvrde o životu, staž ostvaren i u Hrvatskoj, potvrdu staža ostvarenog u ovoj državi, informacije o uslovima za ostvarivanje prava - kažu u PIO fondu. - Pored pružanja pravnih saveta strankama i informacija o ostvarivanju prava, fondovi dveju država razmenjujui urgencije u vezi sa predmetima čije je rešavanje trenutno u toku, kako bi se ljudima pomoglo da brže ostvare svoja prava.

Pored pružanja pomoći strankama, savetodavci uvek ističu da se poseban značaj dana razgovora ogleda u obostranoj razmeni znanja i iskustva sa kolegama, što svakako doprinosi unapređenju saradnje u ovoj oblasti. Tokom godine u Beogradu se osim sa Hrvatima organizuju i susreti sa predstavnicima austrijskog, crnogorskog, mađarskog, nemačkog, makedonskog i fonda BiH.

Goran Vajagić (63) iz Beograda je budući penzioner i došao je da proveri da li sve ide kako treba da bi nesmetano mogao da podnese zahtev za penziju.

- Približava se rok da podnesem zahtev za penziju, te sam došao da se informišem o stažu koji sam ostvario u Hrvatskoj, kako se sve odvija i da li imam sve što je potrebno od dokumenata. Dobio sam odgovore, čak više nego što sam i očekivao. Svi osiguranici i budući penzioneri trebalo bi da brinu o svom stažu, od prvog do poslednjeg dana, da se ne desi da napune 65 godina, a da nešto nije regulisano.

VIŠE OD 12.000 PENZIJA

PREMA statistici Fonda, iz kase našeg PIO isplaćuju se penzije i ostala prava za 12.144 korisnika koji žive u Hrvatskoj. Beogradski fond isplaćuje penzione čekove samo na osnovu staža koji je navršen po propisima Srbije, dok za staž ostvaren u drugoj državi iznos isplaćuje nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja te države. Stoga, Fond PIO nema podatke o penzijama koje korisnici primaju iz inostranstva.