JOŠ je budžetom za 2018. godinu bilo predviđeno milijardu dinara za početak izgradnje novog kolektora rudničkih voda u RTB "Bor", koji je, potencijalno, najveći ekološki problem u Srbiji. Izgradnja tog tunela, međutim, biće pomerena za još najmanje godinu dana - saznaju "Novosti".

Ministarstvo rudarstva imalo je taj novac, ali izgradnja novog kolektora još nije ni započeta. Po našim informacijama, čak ni studija za izgradnju novog kolektora nije dovršena, uprkos obećanjima nadležnih da će realizacija tog projekta početi u septembru.

Postojeći kolektor nalazi se ispod nekoliko miliona kubika otrovnih materija kao što su arsen, živa, nikl i ostali teški metali, koji su deponovani na borskim flotacijskim jalovištima, koja se prostiru na oko 450 hektara.

Pročitajte još - Spaskovski: "Ziđin" uplaćuje 350 miliona dolara odmah po primopredaji

Nije tajna da je postojeći tunel otpadnih voda ispod jalovišta "Veliki Krivelj" zastareo i na njemu su već primećena znatna oštećenja. Postoji opasnost, posebno zbog oštećenja kolektora, da dođe do proboja brane i izlivanja flotacijske jalovine, što bi izazvalo međunarodnu ekološku katastrofu.

Prema procenama, najgori scenario je ako bi došlo do obilnih padavina i rušenja brane, koje bi trajalo oko dva sata, sa konstantnim protokom od 4.200 do 20.000 kubika flotacijske jalovine na čas. Ona bi veoma brzo poplavila sela nizvodno od brane, ali i veći deo Zaječara. Talas zagađenja bi do reke Timok stigao za dva sata, a preko tog vodotoka otrovi bi završili u slivu Dunava, u delu koji pripada Crnomorskom slivu u Bugarskoj.

U dopisu koji je iz RTB upućen Ministarstvu rudarstva, u koji su "Novosti" imale uvid, navodi se da je ceo sistem funkcionisanja flotacijskog jalovišta, sa postojećim objektima, u nesigurnom stanju.

- Da bi se povećala bezbednost i smanjio rizik od ekološke katastrofe, usled eventualnog proboja jalovišta, planirana je izgradnja tunela, kao trajno rešenje za regulaciju Kriveljske reke - navodi se u dopisu. - RTB je spreman da preuzme obavezu projektovanja novog tunela. Očekujemo smernice za naredne aktivnosti, a pre svega da nam se da model za prenos i korišćenje sredstava za realizaciju projekta koji su definisani budžetom Republike Srbije.


"ZIĐIN" PREUZIMA BASEN

KOMPANIJA "Ziđin" trebalo bi danas da zvanično preuzme Rudarsko-topioničarki basen "Bor". Ugovorom o strateškom partnerstvu sa kineskom kompanijiom "Ziđin", predviđeno je da ta firma u ekologiju investira 136 miliona dolara. Još uvek, međutim, nije poznato da li će Kinezi i finasirati projekat izgradnje novog kolektora ili će to, opet, morati da uradi država.