ZAGREB

OD STALNOG DOPISNIKAHOĆE li zagrebački "Kraš" u finišu sprečiti Nebojšu Šaranovića da preuzme kompaniju i dođe do većinskog paketa pitanje je koje se sve češće čuje u Zagrebu kako se srpski biznismen približava vlasništvu 25 odsto akcija. Tako se spominje mogućnost da Uprava i Nadzorni odbor "Kraša" mogu po statutu doneti odluku o dokapitalizaciji kompanije u kojoj pravo prvenstva ne bi imala njegova "Kapa star limitid". Po statutu kompanije moguće je bez sazivanja skupštine akcionara da se donese odluka o dokapitalizaciji u najvećem iznosu od 250 miliona kuna, ali i da se isključi pravo prvenstva određenih akcionara pri upisu akcija.

Nakon tih konstrukcija u zagrebačkom "Jutarnjem listu" reagovao je sam Nebojša Šaranović najavivši da bi u tom slučaju tražio sudsku zaštitu. Šaranović kaže da je "nejasno zašto je Upravi dato tako široko ovlašćenje, bez ikakvih smernica o ceni akcija, pa čak i sa mogućnošću isključenja prava prvenstva samo nekim akcionarima".

PROČITAJTE JOŠ: Šaranoviću sve veći deo "Kraša"

- Očekujem da "Kapa star limitid" ima isti tretman kao i svi drugi akcionari "Kraša". Verujem da ova odredba neće da se zloupotrebi time što bi bilo koji akcionar bio isključen iz prava prvenstva ili što bi nove akcije bile izdate po neprimereno niskim cenama - rekao je Šaranović zagrebačkom listu.

Šaranović tvrdi da bi se neodgovornom primenom ovlašćenja koje imaju uprava i nadzorni odbor nanela značajna šteta ne samo akcionarima kojima je isključeno pravo prvenstva, nego i svim drugim akcionarima i samom "Krašu".


Nebojša Šaranović

Isto tako Nebojša Šaranović je izrazio nadu da će članovi Uprave profesionalno da obavljaju svoju funkciju ne stavljajući nijednog akcionara "Kraša" u diskriminisani položaj, "jer bi svako drugačije ponašanje povuklo sa sobom materijalnu i kaznenu odgovornost uprave".

SPOROVI

ZAGREBAČKI "Jutarnji list" piše da bi, prema nezvaničnim očekivanjima, "Kapa star limitid" ako oceni da je došlo do zloupotrebe mogao da pokrene sporove u Hrvatskoj i inostranstvu.