Zakoni o transformaciji Kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage predviđaju da tzv, kosovska vojska ima mandat na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kao i sve atribute oružane formacije - vrhovnog komandanta, generaštab, oružje, simbole...

Zakoni, koje je kosovski parlament juče usvojio u načelu, a u koje je Tanjug imao uvid, predviđaju da KBS koje se transformišu u vojsku imaju mandat na celoj teritoriji samoproglašene "Republike Kosovo" i to kroz jedinstven lanac komandovanja.

Predviđeno je da vojska ima do 5.000 aktivnih pripadnika i da bude multietnička, što znači da bi u njenom sastavu trebalo da budu i pripadnici manjina na KiM, uključujući i Srbe.

"Kosovske snage bezbednosti su ovlašćene da koriste sile, vatreno oružje, alat i opremu koju koriste, kako bi ispunili svoje ustavne i zakonske nadležnosti i duržnosti", navedeno je u zakonima.

Osnovni zadatak KSB, koji će, kako je predviđeno, preći pod ingerencije Ministarstva odbrane, jeste da štiti teritorijalni integritet samoproglašenog Kosova, kao i da štiti građane i zajednice, daje vojnu podršku civilnim vlastima i učestvuje u međunarodnim operacijama.

Zakoni predviđaju da do transformacije u vojsku dođe u periodu od deset godina.

Vrhovni komandant KBS biće predsednik Kosova i on će u hitnim slučajevima moći da naredi mobilizaciju.

Kad je reč o strukturi, vojska će imati Generalštab, na čijem čelu će biti osoba koja će imati čin generala i koju predlaže ministar odbrane, a imenuje kosovski predsednik.

Pročitajte još - Priština: Srpske poslanike nazivali „svinjama”, usvojili zakone o pretvaranju KBS u vojsku

Vojska će imati četiri kategorije pripadnika, odnosno aktivni i rezervni sastav, regrute i veterane, ali i rezervno osoblje, kadete, regrute i civilno osoblje.

Predviđeno je da KBS ima pet komandi - glavni štab, Komandu kopnene sile, nacionalne garde, logističku i komandu za doktrinu i obuku.

Prema zakonima, dan Kosovskih snaga bezbednosti biće 27. novembar, a simboli himna, zastava, simbol KBS i simboli jedinica KBS.

U zakonu se, kad je reč o naoružanju, navodi da će KBS biti opremljen sistemima oružja u skladu sa potrebama za ispunjavanje svojih nadležnosti i dužnosti.

Mobilizacija KBS se vrši u vreme mira naređenjem komandanta KBS, a u vreme vanrednog stanja naređenjem kosovskog predsednika.

Kosovski parlament je juče, bez prisustva poslanika Srpske liste, usvojio u prvom čitanju predlog zakona o kosovskim bezbednosnim snagama, koji definiše nadležnosti, organizaciju i funksionisanje KBS kao mutlietničke, profesionalne, oružane i ovlašćene snage za služenje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom u odbrani teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosovo, a koji podleže demokratskoj građanskoj kontroli.

Usvojen je i Nacrt zakona o kosovskoj službi bezbednosnih snaga, koji, kako se navodi, reguliše opšte uslove službe na principima zakonitosti, profesionalnosti, komandovanja, discipline, poštovanja, časti, transparentnosti, odgovornosti i nediskriminacije.

Usvojenim predlogom Zakona o ministarstvu odbrane, dosadašnje Ministarstvo kosovskih snaga bezbednosti biće transformisano u Ministarstvo odbrane, u okviru Vlade Kosova, s ciljem nadgledanja i demokratske civilne kontrole KBS.

Ministarstvo odbrane će, prema tom zakonu, na strateškom nivou kreirati i sprovoditi drzavnu odbrambenu politiku i obavljati svoje funkcije u sladu sa Ustavom.

Zakoni za sada nisu objavljeni na sajtovima skupstine i vlade u Prištini.