Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.


Pročitajte još: Uspeh mladih pijanista muzičke škole “Savo Balaban“ u Milanu


Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjaluci počinje 17. juna 2019. godine, a završava 28. juna 2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01. jula 2019. godine, sa početkom u 9,00 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje istog dana, ali u 14,00 časova.


Pročitajte još: Rajčević: Brojni izazovi pred institucijama u eri digitalne ekonomije


Objavljivanje rezultata konkursa je 03. jula 2019. godine do 14,00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 08. jula 2019. godine, a završava se 12. jula 2019. godine.

Na Akademiji umetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 01. do 05. jula od 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 05. jula 2019. godine do 16,00 časova, a konačne rang-liste do 8. jula. Upis primljenih kandidata počinje 09. jula, a završava se 12. jula.

Na Fakultetu bezbednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita održaće se 01. i 02. jula sa početkom u 7,00 časova.

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/Akademija umetnosti koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 26. avgusta 2019. a završava 06. septembra 2019. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 09. septembra 2019. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 11. septembra do 14,00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 16. septembra i traje do 20. septembra.

Na Akademiji umetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 09. do 13. septembra, sa početkom u 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra 2019. godine do 16,00 časova, a konačne rang-liste do 16. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 17. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu bezbednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita održaće se 09. septembra 2019. godine sa početkom u 7,00 časova.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 17. juna 2019. godine do 16. oktobra 2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra 2019. godine na internet stranicama fakulteta/Akademije umetnosti.

Lekarsko uverenje

Kandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, lekarsko uverenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali kandidati lekarsko uverenje dostavljaju prilikom upisa.

Lekarska uverenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banjaluka, broj telefona: 051/301-324. Kandidati koji se prijavljuju za Rudarski fakultet, lekarsko uverenje mogu izvaditi u mestu prebivališta.