ZADOVOLjNI smo finansijskim pokazateljima za prvih šest meseci. Prema podacima o izvršenju budžeta, budžetski prihodi u prvih šest meseci 2019. iznose gotovo 1,39 milijardi KM što je na nivou plana za ovaj period i ostvareni su po osnovu indirektnih poreza u iznosu od 624,4 miliona KM, direktnih poreza u iznosu od 664,1 milion KM, i neporeskih prihoda u iznosu od 96,8 miliona. Budžetski rashodi su nešto niži u odnosu na planirani nivo i iznose 1,27 milijardi KM ili 93 odsto od planiranog budžeta, kaže u intervjuu za "Novosti" Zora Vidović, ministarka finansija RS.

* Da li ste zadovoljni naplatom javnih prihoda?

Ohrabruje nas podatak da je prisutan rast u naplati javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave RS koja je naplatila 1,24 milijarde KM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Rast prihoda je u najvećoj meri ostvaren po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za čak 7 odsto i po osnovu poreza na dobit, gde je zabeležen rast naplate od 11 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.


PROČITAJTE JOŠ - Imovina direktora "Šuma RS" pod lupom!


* Ima li Srpska problem sa likvidnošću?

- Kada je u pitanju tekuća likvidnost budžeta Republike Srpske, nemamo nikavih problema. Sve obaveze se izmiruju u skladu sa planom i u planiranim okvirima. Pozitivna kretanja u prikupljanju javnih prihoda su nam omogućila da ove godine već dva puta povećavamo penzije, ukupno za 4,17 odsto.

* Da li se redovno izmiruju spoljni i unutrašnji dugovi?

- Republika Srpska sve svoje obaveze po spoljnjem i unutrašnjem dugu redovno izvršava. U Budžetu RS na poziciji zaduživanja, planiran je iznos od 384,4 miliona KM, dok planirani servis duga RS u 2019. godini iznosi 603 miliona KM. Više se otplaćuje za 218,6 miliona KM nego što se zadužuje. Imamo silazni trend učešća javnog duga u odnosu na BDP, otplata duga se vrši redovno u skladu sa planovima dospeća, što uz rast prihoda omogućava Vladi RS da značajan dio kapitalnih projekata finansira iz vlastitih sredstava.

Zora Vidović Foto D. Pozderović


* Često imamo kritike iz opozicije da RS živi na kredit i da budžet nije održiv?

- Opozicija već godinama plaši javnost pričama o tome da je RS prezadužena, maltene pred finansijskim krahom. Zvanični podaci zasnovani na međunarodnoj metodologiji, koju podržavaju vodeće svetske finansijske institucije i Glavna služba za reviziju javnog sektora, govore da to nije tačno. Prema preliminarnim podacima sa stanjem na dan 31. 7. 2019. godine ukupan dug RS iznosi 5,278 milijarde KM, odnosno 47,81 odsto BDP, dok je javni dug 4,07 milijardi KM, tj. 36,86 odsto BDP. U skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS ograničenje iznosa duga utvrđeno je tako da ukupan dug Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 60 odsto, dok javni dug RS ne može biti veći od 55 odsto ostvarenog BDP u toj godini.


PROČITAJTE JOŠ - Radovan Višković: Mora biti promena u Vladi

U REDU NISKO ZADUŽENIH

* NA osnovu iznetih podataka evidentno je da RS spada u red nisko zaduženih zemalja.

- Ne postoji nijedna država u svetu koja ne koristi sredstva međunarodnih finansijskih institucija. Naše pozajmljivanje je ispravno, jer je naše investiranje dominantno u kapitalne projekte, a sredstva koja pozajmljujemo su pre svega investiciona sredstva. Za velike investicije su nam potrebna značajna sredstva, koja možemo da obezbedimo samo povoljnim kreditima.