PREDSTAVNICI svih ministarstava u Vladi Republike Srpske razgovarali su danas o Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine.


Sastanak je održan u Ministarstvu finansija Republike Srpske.


- Program ekonomskih reformi za period 2020-2022. godine definiše pravce delovanja Vlade Republike Srpske za trogodišnji period, a priprema se u skladu sa dokumentom „Smernice za Programe ekonomskih reformi 2020-2022. godine“, koje je za zemlje Zapadnog Balkana utvrdila Evropska komisija – saopšteno je danas nakon sastanka tima Vlade RS.


Osnove za izradu dokumenta predstavljaju program rada Vlade Republike Srpske za period 2019-2022. godina, „Memorandum o zajedničkim politikama i merama“ potpisan sa socijalnim partnerima, „Smernice za razvoj privrede“, kao i dokument „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina“, koji je usvojen na 41. sednici Vlade Republike Srpske.


PROČITAJTE I: Novi zakon rešava imovinske sporove još iz Kraljevine Jugoslavije


- Tim Republike Srpske je razmatrao do sada provedene aktivnosti na definisanju mera za trogodišnji period, kao i pravce delovanja koji slede u izradi Programa ekonomskih reformi – istaknuto je.


Na sastanku se razgovaralo i o predlozima koji su pripremili svi relevantni akteri uključenih u proces izrade Programa ekonomskih reformi. Dogovoreno je da nadležna ministarstva obave analizu dostavljenih predloga radi unapređenja procesa i što kvalitetnijeg definisanja strukturnih reformi Republike Srpske za naredni trogodišnji period.