Černobilj
Pripjat , "Grad duhova"<br/>Tanjug

Černobilj 27 godina posle: Grad duhova i hrabrih turista

Pre 27 godina u atomskoj elektrani Černobilj dogodila se najteža mirnodopska nukearna katastrofa ikad


Tagovi: černobil

Pomen žrtvama

Zvona za žrtve Černobilja

Pomenom žrtvama kod memorijalnog kompleksa u Kijevu počelo je obeležavanje 25. godišnjice havarije na atomskoj centrali


Tagovi: černobil radijacija

Černobilj

Černobilj izgubio dva veka života!

Četvrt veka od najveće tehnološke katastrofe za koju čovečanstvo zna. Zagađenja sto puta veća od bombi na Hirošimu i Nagasaki.


Tagovi: černobil

Na "stop" - eks­plo­di­ra­li!

Biv­ši di­rek­tor atom­ske cen­tra­le u Čer­no­bi­lju o uzro­ci­ma ka­ta­stro­fe či­je po­sle­di­ce još tra­ju - Vik­tor Br­ju­ha­nov ka­že da je do ne­sre­će do­šlo baš ka­da je pri­ti­snu­to dug­me za za­u­sta­vlja­nje re­ak­to­ra. Iako je zbog tra­ge­di­je u za­tvo­ru pro­veo pet go­di­na, i dan da­nas tvr­di da je za­ta­jio si­stem za­šti­te


Tagovi: černobil

Budi se “atomski mrtvac”

Dvadeset godina od najveće nuklearne katastrofe u Černobilju, popušta metalni oklop nad smrtonosnim reaktorom 4. Komunističko rukovodstvo pokušalo da umanji posledice katastrofe zbog čega su se ljudi sunčali na obalama Dnjepra, šetali na paradi u čast Prvog maja, dok je Evropa u panici čekala atomski oblak "ulovljen" u Švedskoj


Tagovi: černobil

 Pokrov koji je sada iznad četvrtog reaktora Foto RIA

ČERNOBILjU NEOPHODNA NOVA ZAŠTITA: Atomska centrala dobila novi sarkofag

Ojačan pokrov četvrtog reaktora ukrajinske atomske centrale koji će štititi od radijacije još 100 godina. U reaktoru ostalo 200 tona radioaktivnih elemenata


Tagovi: černobil

Twitter

U utorak otvaranje nove zaštitne kupole u Černobilju

Ukrajina će utorak obeležiti postavljanje kupole koja pokriva oštećeni reaktor elektrane u Černobilju


Tagovi: černobil

Gašenje požara  u blizini napuštene nuklearne elektrane Černobilj

Lokalizovan šumski požar u blizini Černobilja

Požar koji je juče izbio u blizini napuštene nuklearne elektrane lokalizovan je jutros. Vatra buknula na 15 do 20 kilometara od Černobilja


Tagovi: černobil

Černobilj

Černobilj - iz vazduha još jeziviji

Prošlo je 28 godina od nuklearne katastrofe u Černobilju, a najnoviji snimak iz vazduha svedoči da vreme u tom gradu u Ukrajini i dalje stoji


Tagovi: černobil

Radioaktivni veprovi haraju šumama Evrope!

Iako je prošlo više od tri decenije od eksplozije u Černobilju, posledice nuklearne katastrofe se osećaju i danas. Nemački stručnjaci napominju da se posledice mogu uočiti testiranjem mesa divljih svinja


Tagovi: černobil

Ana Mahrina / Foto A. STEVANOVIĆ

"Černobiljska molitva" - potresna hronika budućnosti

Ruska glumica Ana Mahrina, uoči "Černobiljske molitve" na Festivalu monodrame i pantomime. Davne 1986. stanovništvo je bilo nepripremljeno, slično bi se desilo i danas


Tagovi: černobil

Vesna sa Olgom i njenom decom u Belorusiji

Susret čekan 22 godine

Vesna Marić nedavno posetila Olgu Lagutenok iz okoline Černobila, koju je primila posle katastrofe. Olga je pre 22 godine boravila u prijedorskoj porodici Marić na oporavku


Tagovi: černobil

Tanjug

Srušio se deo krova iznad sarkofaga s reaktorom Černobilja

Deo krova iznad sarkofaga sa reaktorom u černobiljskoj nuklearki srušio se zbog težine snega, ali nivo radijacije je normalan i niko nije povređen


Tagovi: černobil

Černobiljski reaktor

Ukrajina: Saniranje Černobilja

Novi sarkofag nad oštećenim atomskim reaktorom u Černobilju biće gotov do 2015, pošto je sakupljeno dovoljno para u međunarodnom fondu


Tagovi: černobil

Černobilj otvoren za stručne posete

Zabranjena zona nuklearne elektrane u Černobilju ponovo je otvorena za domaće i strane posetioce koji budu ispunili potrebne uslove, ali ne i turiste


Tagovi: černobil

Poljoprivreda u Černobilu?

Ukrajina planira da u martu objavi plan o razvoju poljoprivredne kulture u zoni Černobila, gde je 1986. godine došlo do katastrofe u atomskoj centrali


Tagovi: černobil

U Černobil turistički

Sledeće godine Ukrajina će ponuditi ture do zapečaćene zone oko reaktora koji je ekplodirao 1986. godine


Tagovi: černobil

Čer­no­bilj i da­lje ubi­ja

U Ukra­ji­ni, Ru­si­ji i Be­lo­ru­si­ji u sredu će bi­ti odr­ža­ni po­me­ni žr­tva­ma tra­ge­di­je, ko­ja je pre 20 go­di­na po­de­li­la isto­ri­ju na pe­ri­od "pre i po­sle Čer­no­bi­lja".


Tagovi: černobil

Tanjug

Čer­no­bilj će
još ubi­ja­ti

CI­FRA od 4.000 pre­mi­nu­lih oso­ba na­kon ka­ta­stro­fe u Čer­no­bi­lju ko­ju su ob­ja­vi­le Uje­di­nje­ne na­ci­je od­no­si se sa­mo na naj­u­gro­že­ni­je sta­nov­ni­štvo, ta­ko da oko ko­nač­nog bro­ja i da­lje po­sto­ji ve­li­ka ne­iz­ve­snost, sa­op­šti­li su fran­cu­ski struč­nja­ci.


Tagovi: černobil

ČERNOBILJ Kratak opis teme

Navršava se 27 godina od nuklearne katastrofe u Černobilju, najgore u istoriji čovečansta. Radijacija je u prečniku od 30 kilometara ozračila pet miliona ljudi

Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti