VENECIJANSKA komisija Saveta Evrope podržala je predlog Vlade Crne Gore za izmenu Zakona o Sudskom savetu i sudijama, po kojem članovi Saveta nastavljaju da vrše dužnost do izbora novog, saopšteno je iz Vlade CG. Nakon sednice koja je održana u Veneciji, potpredsednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin saopštio je da VK u svom mišljenju opominje da visok stepen prava i nadležnosti koja u okviru crnogorskog ustavnog i parlamentarnog sistema pripadaju opoziciji podrazumevaju i jasnu odgovornost da se data prava ne zloupotrebe.

Pročitajte još: Vlada Crne Gore na ruskoj "crnoj listi"?

- Iako je mišljenje Venecijanske komisije jasna potvrda ustavno-pravne i demokratske utemeljenosti pravnog rešenja koje je predložila Vlada, izražavam očekivanje da će vraćanjem opozicije u Skupštinu biti stvoreni uslovi da novi članovi Sudskog saveta iz reda uglednih pravnika budu uskoro izabrani uz propisanu kvalifikovanu većinu glasova i vlasti i opozicije. Ako svi ovom značajnom pitanju pristupimo sa stepenom društvene i političke odgovornosti koje ono zaslužuje, uveren sam da poslanici veoma brzo mogu postići saglasnost oko stručnih i moralnih referenci kandidata za članove Sudskog saveta iz reda uglednih pravnika - ocenio je Pažin.