ZAJEDNICA opština traži da se rok za podnošenje zahteva za legalizaciju nelegalnih objekata, koji je istekao 16. jula, produži sve do donošenja plana generalne regulacije, koji se očekuje 2020. godine. To je navedeno u Inicijativi za izmene i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koja je nastala nakon analize stanja kroz proteklu godinu, a koja je upućena na razmatranje Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Iz Zajednice opština su kazali da smatraju da je taj zakon konceptualno uneo niz novina koje su promenile dosadašnju praksu u ovoj oblasti, sa mnogo pozitivnih rešenja, ali da bi ga valjalo doraditi.

- Nova zakonska rešenja su izazvala veliki broj polemika i komentara, a poseban osvrt je dat na inicijativu za produženje roka za legalizaciju bespravnih objekata, kao i rokova za izradu započete planske dokumentacije, što je izazvalo i najviše pažnje u javnosti - navodi se u Inicijativi koju je potpisao Nebojša Adžić, predsednik Odbora za prostorno planiranje.

U Inicijativi, između ostalog je navedeno, da treba dodati novi član koji glasi: "Zahtev za legalizaciju bespravnog objekta može se podneti nadležnom organu lokalne uprave u roku od dana objavljivanja orto-foto snimka na geo-portalu Katastra do dana donošenja plana generalne regulacije Crne Gore".


PROČITAJTE JOŠ - Sporo do legalizacije u Crnoj Gori


Iz Zajednice opština obrazlažu da su u jednom broju opština građani podnosili zahteve i po isteku roka, dok je u svim opštinama pojačano interesovanje vlasnika bespravnih objekata koji nisu iz određenih razloga predali zahteve u zakonskom roku.

- Kako je krajnji cilj legalizacije da se uredi stanje u prostoru, smatramo opravdanim zahteve građana za produženje roka za legalizaciju. Treba imati u vidu da se ovaj predlog odnosi samo na objekte koji se nalaze na orto-foto snimku koji se radi za potrebe legalizacije, a nikako za eventualne novosagrađene objekte - navedeno je u obrazloženju.

Kako je predloženo zakonsko rešenje veoma korektno, iz Zajednice opština smatraju da do dana donošenja plana generalne regulacije treba dati šansu svima koji to nisu uradili do 16. jula. Oni traže i da se rok za izradu započetih planova, koji ističe 31. decembra produži do donošenja plana generalne regulacije, čime bi, kako smatraju i plan bio kvalitetniji.


JOŠ NISU UTVRDILI CENU

SKUPŠTINA opštine Bar još nije utvrdila iznos naknada za komunalije za bespravne objekte, što je prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata jedna od prvih obaveza koju lokalne uprave moraju da ispune. Bez ove odluke, nema ni odgovora na pitanje - koliko košta legalizacija. Prema saznanjima "Novosti", niže cene komunalija će platiti vlasnici koji su izgradnjom nelegalnog objekta rešili pitanje osnovnog stanovanja. U opštinskom Sekretarijatu za uređenje prostora kažu da je nacrt odluke o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte upućen Ministarstvu turizma i održivog razvoja i da čekaju saglasnost. Po proceduri, potom se o dokumentu izjašnjava lokalni parlament.B. D.