MEĐUNARODNU konferenciju "Strateški razvoj turizma na temelju valorizacije kulturne baštine" organizovao je hercegnovski Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo u saradnji sa gradskom Turističkom organizacijom u okviru projekta "Mreža turističkih gradova za promociju kulturne baštine". Učestvovali su predstavnici gradova projektnih partnera Herceg Novog u programu Evropa za građane iz Slovenije, Poljske, Španije, Slovačke, Nemačke, Bosne i Hercegovine i Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA).

Ciljevi projekta "Mreža turističkih gradova za promociju kulturne baštine" odnose se na razmenu najboljih primera valorizacije kulturne baštine i kulturnog nasleđa u svrhu razvoja i promocije turizma, kao i osnaživanje evropskog identiteta i vrednosti.

Vesna Maksimović, iz Razvojnog centra Novo Mesto, objašnjava da projekat traje dve godine, a da su predstavnici Herceg Novog i Novog Mesta, gradova koji dugo sarađuju hteli da unaprede saradnju pa su pozvali još devet partnera i napravili projekat razmene dobrih iskustava i prakse.

Pročitajte još: Crna Gora dobija prvu turističku agenciju za zdravstveni turizam

- Želimo da promovišemo kulturni turizam i kulturnu baštinu i glavni cilj nam je da građane Novog Mesta i gradova partnera motivišemo da dođu u Herceg Novi i obratno da Novljani posete Novo Mesto i druge gradove jer svi imamo dosta toga da pokažemo - kazala je Maksimovićeva.

Branka Mračević, iz hercegnovskog Sekretarijata za turizam, istakla je da se ovde sve više radi na promociji aktivnosti i saradnji sa evropskim partnerima. U ime MORT-a Tamara Đukić, je istakla da je Crna Gora prepoznata kao država sa obiljem kulturnih resursa koji su od nespornog značaja i za turizam, a za razvoj takve destinacije veoma važan segment je udruženo regionalno delovanje. Đukićeva je podsetila da je turizam jedan od prioriteta u razvoju Crne Gore, a definisan je strategijom razvoja do 2020. godine.

MORT priprema i program razvoja kulturnog turizma sa akcionim planom do 2021. godine koji predviđa izdvajanje kulturnih turističkih atrakcija i formiranje liste najatraktivnije materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

KOTOR - DOBAR PRIMER

DOBAR primer valorizacije kulturne baštine je Kotor, podsetio je Zoran Živković iz TO.

- Premda su potezi poput uvođenja izletničke takse delovali radikalno, to je sada prihod koji obezbeđuje više od pola miliona evra godišnje i garancija je finansijske stabilnosti najvećeg dela kulturnih manifestacija i događaja u gradu - objasnio je Živković. Ilustrovao je to podatkom da je ukupna zarada od obilaska Rimskih mozaika koje je lani posetilo oko 50.000, a gradske zidine oko 150.000 turista, iznosila 1,2 miliona evra.